محاسبات ابری:

در محاسبات ابری چندین الگوی شناخته‌شده وجود دارد که به عنوان مدل کسب‌وکار، مانند پردازنده‌های مرکزی، خوشه‌بندی، محاسبه گرید، و …را پشتیبانی می‌کند .

پکس،ذخیره تصاویر پزشکی، کاربرد پکس،بایگانی تصاویر پزشکی،تجهیزات پزشکی،رئوف،دایکام،سیستم بیمارستانی،پکس خلیج فارس