پکس،ذخیره تصاویر پزشکی، کاربرد پکس،بایگانی تصاویر پزشکی،تجهیزات پزشکی،رئوف،دایکام،سیستم بیمارستانی،پکس خلیج فارس

تاریخچه پکس در آسیا به دو مرحله تقسیم می شود، مراحل اولیه توسعه پکس در سالهاي 1984 تا 2002 و بعد مراحل رشد پکس طی سالهای 2002 تا 2010 می باشد.
در بین کشورهای آسیایی کشورهای چین، ژاپن و کره از اولین استفاده کنندگان و توسعه دهندگان پکس بودند. در این بین چینیها نسبت به ژاپنی ها کمی موفقتر بودند زیرا چینی ها از ابتدا بر مبنای استاندارد جهانی دایکام (DICOM) پکسهاي خود را توسعه دادند اما ژاپنی ها در ابتدا سعی داشتند با استانداردهاي خودشان فعالیت کنند اما نتوانستند و بعدا دوباره به سمت استفاده از استاندارد دایکام برگشتند.
در کشور ما طی سالهای اخیر برخی از مراکز درمانی اقدام به نصب این سیستم نموده اند اما هنوز این سیستم به نحو مطلوب استفاده نشده است و میتوان با استفاده از تجربیات کشورهای پیشگام در این زمینه به شرایط مطلوب و ایده آل رسید. بخش اصلی یک سیستم پکس را ابزارهای تصویربرداری تشکیل می دهد. بخشهای جانبی این سیستم نیز شامل یک شبکه امن برای انتقال اطلاعات بیماران، ایستگاه کاری برای تفسیر و مرور عکسها و آرشیوی برای ذخیره سازی و بازیابی تصاویر و گزارشها می باشد.
استفاده از سیستمهای پکس باعث توانمندسازی کادر پزشکی و ارائه خدمات مطلوب به بیماران ، کاهش تعداد تصاویر گم شده ، دسترسی سریعتر به تصاویر ، صرفه جویی در هزینه ها ، مدیریت بهتر بیماران ، دسترسی از راه دور به اطلاعات چند رسانهای بیماران و کیفیت بهتر تصاویر را میتوان از مزایای کاربرد این سیستم برشمرد با توجه به مزایای فوق بسیاری از کشورهای پیشرفته در آمریکا ، اروپا و آسیا به سمت استفاده از این سیستمها روی آورده اند.