شرکت تجهیزات پزشکی رئوف شفا جهت تکمیل نیروهای متخصص دپارتمان فناوری اطلاعات خود اقدام به شروع استخدام افراد مجرب نموده است ، خواهشمند است با تکمیل فرم های مربوطه همکاری لازم جهت بررسی وضعیت خود را برای ما فراهم نمائید.